Menu Close

ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε.

Προς Τα Μ.Μ.Ε.
Διάβασα στον Τύπο προ τινός χρόνου (19.5.2022) την παρακάτω σημειούμενη θρασύτατη, όσο
και ειρωνική πρόσκληση – πρόκληση του οθωμανοτουρκικού Υπουργείου εξωτερικών προς τό
ομόλογο έλληνικό. Καί διερωτήθηκα, ειλικρινά, πόση, επί τέλους αμορφωσιά και άγνοια περί
εαυτών έχουν οι Οθωμανοτούρκοι. Βέβαια, δεν είναι μόνο ζήτημα μόρφωσης, αλλά καί
ικανότητος για ορθή ανάγνωση, και ήθους για δίκαιη και αληθή ερμηνεία της Ιστορίας, μόρφωση
και ήθος που αυταποδείκτως στερούνται οι ‘πολιτικοί’ της Οθωμανοτουρκίας. Είπε, λοιπόν,
ποιός,…ο Ερντόγκαν: «Καλούμε τήν Ελλάδα νά συνεργασθε με μας για την ειρήνη.,.αντί νά
προσπαθεί να…διαστρεβλώνει τα γεγονότα.
Του απαντούμε: 1. Να προσέχει πολύ τα λόγια του ο βάρβαρος Οθωμανοτούρκος, καΙ πάντα
οταν απευθύνεται σε Έλληνες αποδέκτες, να μη λημονεί, αφού πολύ καλά γνωρίζει ήδη, πρώτα-
πρώτα, οτι μιλάει σε πρόσωπα-φορείς απείρως ανώτερου πολιτισμού και χαρακτηρολογικής
ποιότητας, απ’ ο,τι οι λαογραφικές πρωτόγονες παραδόσεις των όμοιων του, δηλ. των αγροίκων
Οθωμανοτούρκων. Αν, ωστόσο, επαναλάβει τα ψεύδη του με ίδιο ψευδολόγο θράσσος και
αναίδεια (όπως περί διαστρέβλωσης κ.λ.π.) θ’ακούσει να του ψέλνουμε κι άλλα, περισσότερα και
βαρύτερα. Οι Έλληνες δεν είμαστε ούτε ίδιοι με τους βαρβάρους Οθωμανοτούρκους, δηλ. ούτε
μέλη εσμού και ποτέ έθνους, όπως οι Οθωμανοτούρκοι, ούτε καν πατάμε στα ίδια η παρόμοια
ιστορικά και πολιτισμικά ίχνη!
Προσοχή, λοιπόν: είναι μακρυά από την όποια δικαιοδοσία του ο Οθωμανοτούρκος να τολμά να
εγκαλεί τον Έλληνα για διαστρέβλωση της αλήθειας. Τέτοιο έργο είναι ιστορικά κατοχυρωμένο ως
ηθικό προνόμιο μόνο υπέρ του Οθωμανοτούρκου. Ας δει την διεθνή ιστορική βιβλιογραφία, αλλά
και την συμπεριφορά των σύγχρονων πολιτικών του πολιτισμένου κόσμου απέναντί του. Είναι
αυτός ο ίδιος ο Οθωμανοτούρκος ο εφευρέτης και της έννοιας και του έργου: διαστρεύλωση της
αλήθειας. Λοιπόν, Ερντόγκαν: μώκο.
Πως να δεχθεί κανείς να συνεργασθεί, και μάλιστα για ειρήνη, με ποιό; με τον γενετικά ψεύτη
Οθωμανοτούρκο, για τον οποίο οι διεθνείς ιστορικοί επισημαίνουν την επιστημονική απορία τους:
τ θα ήταν οι Τούρκοι χωρίς πόλεμο; Δεν θα υπήρχαν καν, μέσα σ’ ένα κόσμο ειρήνης, αν δηλ
κάποτε επικρατούσε παγκόσμια ειρήνη;* [βλ. Jean Paul ROUX, Η Ιστορία των Τούρκων,
έκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 1998, σ. 33],

 1. Ποιοι μιλούν, λοιπόν για ‘συνεργασία ’ για την ειρήνη; Αυτοί που εξ ορισμού και παρελθόντος
  τους κατήργησαν, όπου η κακή μοίρα τους έφερε, κάθε κατάσταση ειρήνης, και την
  αντικατέστησαν με αρπαγές, ανομολόγητους βιασμούς νεαρών αγοριών και κοριτσιών, με
  αδυσώπητες σφαγές αθώων πολιτών, και με πρωτοφανείς εγκληματικές καταστροφές
  πολιτισμικών στοιχείων, όπως τα του Βυζαντίου;
  Μιλούν, λοιπόν, αυτοί οι κακή τη μοίρα εξ άνατολών βιαίως καταστάντες ‘γείτονες ’ , βάρβαροι και
  αιμοσταγείς Οθωμανοτούρκοι, για την κατάληψη της Τριπόλεως από τον Κολοκοτρώνη,
  αρχομένης της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, και μιλούν περί της εν μάχαις σφαγής των
  βάρβαρων και αιμοσταγών κατακτητών της, του κετροασιατικού αυτού εσμού, που επί αιώνες
  ελυμαίνετο, με σφαγές αθώων Τριπολιτών και αρπαγές των περιουσιών τους, αλλά και σε βάρος
  των κατοίκων και του πλούτου της ευρύτερης περιοχής της ευλογημένης Αρκαδίας, περιάγοντές
  τους έτσι σε αυτόχρημα λιμοκτονία;
  Επηκολούθησαν μάχες επί μαχών, που διεξήχθησαν κατά των, για συνεχή 400 χρόνια,
  αδίστακτων Οθωμανοτούρκων σφαγέων του γένους των Ελλήνων;.
  Υπόδουλοι και αβοήθητοι, τότε, από την ομόδοξή μας Ευρώπη, οι Έλληνες Τριπολίτες,
  αγωνίζοντο να αποτινάξουν τους αδίστακτους σφαγείς των, άρπαγες και ληστές των περιουσιών
  τους και, το χειρότερο: καταστροφείς της υπεραξίας του πανάρχαιου πολιτισμού τους.
  Οι Οθωμανοτούρκοι, είναι Ιστορικώς βεβαιωμένο, οτι λειτουργούσαν ως κοινοί δολοφόνοι και
  ληστές. Οι ίδιοι, δολοφονούσαν τους υπόδουλους Έλληνες έτσι για το τίποτε, χαρακτηρίζοντας
  τους, οι ανόητοι, ως ραγιάδες, δηλ. κάτι χειρότερο από δούλους, χωρίς δικαίωμα καν στην ζωή.

1

Αντιθέτως, οι Έλληνες φόνευαν Οθωμανούς μόνο στα πεδία των μαχών, πολεμούντες προς
βαρβάρους εχθρούς και άνομους κατακτητές της ελληνικής πατρίδος και του ελληνορρωμαϊκού
και χριστιανικού πολιτισμού τους, αγωνιζόμενοι τον υπέρτατον αγώνα για την παλιγγενεσία της
ελληνικής πατρίδος και αυτόχρημα αυτού τούτου του Δυτικού πολιτισμού.
Σημαντική επισήμανση: Είναι ιστορική αλήθεια, οτι οι αγριάνθρωποι Οθωμανοτούρκοι έκοβαν
τις γλώσσες, όσων Ελλήνων γλύτωναν από τον καθημερικώς επικρεμάμενο αναίτιο σφαγιασμό
τους, προκειμένου να εξαφανίσουν τελείως, έως και το να μη ακούγονται καν ομιλούμενα τα
ελληνικά. [βλ. Τρύφωνος ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Η παιδεία επί τουρκοκρατίας, τόμ. β’ Αθήναι 1936,
σ. 233).Τέτοια μοχθηρία διέπνεε, όπως και ήδη διαπνέει, τους Τούρκους, οι οποίοι “θέλοντες
να εκριζώσωσι τον ανθούντα Ελληνισμόν και να καταστήσωσιν αυτόν ανίκανον και εις σκέψιν
περί μελλούσης αναβιώσεως αυτού ως χώρας ελληνικής, φρικτόν ειπείν, και αυτάς τας
γλώσσας απέκοπτον, ίνα μη οι κάτοικοι λαλώσι την ελληνικήν, ήτις διεσώθη μόνον εν Πόντω
και εν τω κεντρικώ οροπεδίω το περί το Αργείον εν Καππαδοκία και εν τη δυτική Μ. Ασία εις
βάθος 200 χλμ. από του Αιγαίου Πελάγους.
Αυτήν την ιστορική αλήθεια, που αποκαλύπτει το χαρακτηρολογικό ποιόν των Οθωμανοτούρκων,
καλούνται οι αγροίκοι Οθωμανοτούρκοι να μη την λησμονούν ούτε σκόπιμα να την αποσιωπούν
επιμελώς, καταστάντες απροσκλήτως ‘γείτονές’ μας, και ‘γείτονες’ ενός πολιτισμού που
δεδηλωμένος μισούν ή ζηλοφθονούν (βλ. λεπτομέρειες στον ίδιο τον εθνικό τους ύμνο) ως όντες
οι μοχθηροί και ανίκανοι εισβολείς και κατακτητές του υψηλού βυζαντινού πολιτισμού, που απλά
απεδείχθησαν απολύτως ανίκανοι και να τον κατανοήσουν, κυρίως λόγω του καχεκτικού νοητικού
τους status, όπως και λόγω του στρεψοδίκου ψυχισμού τους, πολύ δε μάλλον αδύναμοι και
ακατάλληλοι να τον ερμηνεύσουν. Αλλά πως, άλλωστε, αφού πέρα και άλλων, ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός είναι ελληνορρωμαϊκός και χριστιανικός, ενώ οι Οθωμανοτούρκοι είναι
μουσουλμάνοι, φιλοσοφικά αμαθείς, και ισλαμιστές, δηλ. οπαδοί της με κάθε τρόπο, έστω και
βίαιο, διάδοσης του ισλαμισμού. Η ειρωνεία είναι οτι θέλουν να μπουν και στην Ευρώπη, ως
Ισότιμα μέλη της!!! Και δεν ντρέπονται να δηλώνουν, οτι θα ‘κατακλύσουν’ με μουσουλμάνους
την ευρωπαική κοινωνία για να την αποσταθεροποιήσουν και αποσυντονίσουν. Λοιπόν, Αιδώς
Αργείοι!
Μετά τιμής
Καθηγητής Γεράσιμος Ψυχαριώτης

English EN Ελληνικά EL