Menu Close

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Μητρόπολη Μαντινείας

Ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης τιμήθηκε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό της στήν Τρίπολη, σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.

Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου Προκοπίου Δαμάλα, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Νεστάνης (Τσιπιανῶν) Ἀρκαδίας.

Στόν χειροτονητήριο λόγο του ὁ π. Προκόπιος ἀναφέρθηκε στόν πόθο πού εἶχε ἀπό παιδί γιά τόν Μοναχισμό καί τήν Ἱερωσύνη καί εὐχαρίστησε ὅσους τόν βοήθησαν στήν πορεία του μέχρι τή σημερινή ἡμέρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονούμενο, τοῦ ἔδωσε συμβουλές γιά τήν ἱερατική του πορεία καί τοῦ τόνισε πώς στό ἑξῆς θά εἶναι ὑπουργός τῶν Μυστηρίων καί δοχεῖον τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Χριστιανούς.

Ὁ Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἱεροδιακόνου Προκοπίου Δαμάλα κατά τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία του στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Τριπόλεως.

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

εὐλογημένε καί ἐκλεκτέ Λαέ τοῦ Θεοῦ,

     «Τῶν Ἁγίων εἰς Ἅγια, ἡ Ἁγία καί ἄμωμος, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι εἰσοικίζεται», ἀκούσαμε νά μᾶς λέγει ὁ ἱερός μελῷδος κατά τήν παρελθοῦσαν μεγάλη Θεομητορική Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί σήμερα, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, πού ἀποδίδεται ἡ αὐτή Ἑορτή, ἀλλά τιμᾶται καί ἡ ἁγία καί ἔνδοξος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καί πάνσοφος Αἰκατερίνα, ἐν πάσῃ σοφίᾳ καί διακρίσει, ὁρίσατε νά μέ χειροτονήσετε στόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, αὐτόν τοῦ Πρεσβυτέρου, εἰσάγοντάς με εἰς τά Ἅγια των Ἁγίων, καί νά μέ καταστήσετε Λειτουργό των Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Μοῦ εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐκφράσω τά συναισθήματα, πού μέ κατακλύζουν τή φρικτή, φοβερή κι εὐλογημένη τούτη ὥρα, ὅπου, διά τῶν σεπτῶν χειρῶν σας, θά δεχθῶ τό μέγα της Ἱερωσύνης ὑπούργημα.

       Αἰσθάνομαι εὐλογημένος, διότι κατά τή σύντομη μέν περίοδο τῆς διακονίας μου πλησίον σας, μά πολύ εὐεργετική δι’ ἐμέ, εὐτύχησα νά διδαχθῶ πολλά ἀπό τή σοφία σας, τό ἦθος σας, τήν ἀγάπη σας πρός τό πρόσωπό μου καί τή μεγάλη σας πεῖρα. Πράγματα, τά ὁποῖα γιά τή μέγιστη εὐθύνη πού σήμερα μοῦ ἀναθέτετε, σεβαστέ μας Πατέρα, θά μοῦ εἶναι χρήσιμα κατά πάντα καί διά πάντα, ἐνῷ κι ἐσεῖς ὁ ἴδιος θά εἶστε ἕνα ζωντανό καί φωτεινό παράδειγμα γιά τήν ἀναξιότητά μου.

  Καλοῦμαι σήμερον νά ὑπηρετήσω ἐπαξίως, μέ ταπεινοφροσύνη καί ζῆλο ἱερό, τόν Κύριό μας, τόν Λυτρωτή καί Σωτῆρα μας, καί νά ἀποβῶ τίμιος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Του.

    Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἐπόθησα τόν Χριστό καί τήν Ἱερωσύνη, πόθος ζωηρός, πού παραμένει ζωντανός μέσα μου, κι ἐλπίζω ἀπό σήμερα νά διακονήσω τό μέγα τῆς Ἱερωσύνης Μυστήριο μέ τήν ἴδια ζωηρότητα, τόν ἴδιο ζῆλο καί τόν ἴδιο πόθο, πού εἶχα παιδιόθεν.

  Σεβασμιώτατε, ὅπως ἐσεῖς δέ φείδεσθε ἀγάπης καί ἀπείρων εὐεργεσιῶν ἀπό τότε πού σᾶς γνώρισα πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, ἔτσι κι ἐγώ, θά ἤμουν ἀγνώμων ἄν ἔτι μία φορά δέ σᾶς εὐχαριστοῦσα γιά ὅλα ὅσα ἁπλόχερα μοῦ χαρίσατε. Διότι μοῦ σταθήκατε καί μοῦ στέκεστε πάντοτε ὡς Πατέρας. Διότι μέ ἀγαπήσατε καί μέ ἐμπιστευθήκατε, μά, πάνω ἀπ’ ὅλα, διότι πάντοτε μέ πραότητα καί μέ πατρικά αἰσθήματα μέ νουθετεῖτε, ὥστε νά προκόπτω πνευματικά. Σήμερα δέ, μέ τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία μου, πού σέ λίγο, διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος, θά τελέσετε, μοῦ κάνετε τή μεγαλύτερη δωρεά καί εὐεργεσία στή ζωή μου.

  Θερμῶς εὐχαριστῶ καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο γιά τήν ἀγάπη του καί τίς τόσο χρήσιμες γιά τήν ἱερατική μου πορεία συμβουλές του.

 Καθώς καί τόν ἐν πολλοῖς ἀγαπητό καί σεβαστό π. Ἰωάννη Σουρλίγγα, προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, γιά τήν ἐμπιστοσύνη του καί τήν πολύτιμη βοήθειά του πάντοτε, ὅπως ἐπίσης καί ὅλους τους Πατέρες τῆς Μητροπόλεώς μας, πού ἀπό τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν μου ἕως σήμερον μέ βοήθησαν διά τῶν συμβουλῶν τους καί τῆς ἀγάπης τους νά βελτιώνομαι καθημερινά.

Εὐχαριστῶ τόν Γέροντά μου καί Ἡγούμενο τῆς ἱστορικῆς Μονῆς μας, Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γοργοεπηκόου Νεστάνης, πού δέν ὑπάρχουν λόγια νά περιγράψω τήν ἀγάπη του πρός ἐμένα, μά καί ὅλους τους Πατέρες καί ἀδελφούς τῆς Μονῆς μας, πού μέ ἀνέχονται καί μέ ἀγαποῦν εἰλικρινῶς καί ἀνιδιοτελῶς.

    Ξεχωριστά προσεύχομαι γιά τή Γερόντισσά μας, Μοναχή Ἀντωνία, πού ἡ καθημερινή καί χαρακτηριστική εὐχή της «Πατέρες νά εἶστε ἄξιοι καί στερεωμένοι» ὄντως μᾶς στερεώνει καί μᾶς στηρίζει.

   Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τόν Πνευματικό μου Πατέρα, καί πρό τῆς εἰσόδου μου στή μοναστική πολιτεία, καθοδηγητή μου, σεβαστό Ἱερέα π. Ἀνδρέα Βλαχιώτη, Ἐφημέριο Ἁγίου Παντελεήμονος Μυκηνῶν Ἀργολίδος.

Εὐχαριστῶ τούς κατά πάντα ἀξίους συνδιακόνους μου, πού σήμερα μέ τιμοῦν μέ τήν ἐδῶ παρουσία τους, γιά τήν ἀγαστή καί μέ ἀγάπη Χριστοῦ συνεργασία πού εἴχαμε ὅλον αὐτόν τόν καιρό στή διακονία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

   Ὅπως καί τόν ἀγαπητό κατά πάντα Ἱεροδιάκονο π. Ἀμβρόσιο Καλλιάφα ἀπό τήν ἡρωική πόλη τοῦ Μεσολογγίου καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, παλαιό μου συμφοιτητῆ καί παντοτινό φίλο, πού σήμερα, παρά τίς δυσκολίες τῆς περιόδου πού διάγουμε, μέ τιμᾷ ἰδιαιτέρως μέ τήν παρουσία του.

Εὐχαριστῶ ἀπείρως τή μητέρα μου Μαρία γιά τίς ὑλικές καί πνευματικές δωρεές της καί γιατί οὐδέποτε δέ στάθηκε ἐμπόδιο στόν πόθο μου γιά τόν μοναχικό βίο καί τήν ἄγαμη Ἱερωσύνη, παρόλο πού τυγχάνω μοναχοπαῖδι. Προσεύχομαι δέ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ κατά σάρκα πατρός μου Ἀριστοτέλους.

   Εὐχαριστῶ, ἐπίσης, ὅλους τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί φίλους, Ἀρκάδες καί Ἀργολιδεῖς, πού σήμερα στόν περικαλλῆ, πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς πανσόφου Μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης ᾔρθατε νά προσευχηθεῖτε γιά τήν ἀναξιότητά μου.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι, οἱ πρεσβεῖες τῆς Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς Γοργοεπηκόου, τῆς σήμερα τιμωμένης ἁγίας, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης, τῆς πανσόφου, τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου νά φωτίζουν τά διαβήματά μου εἰς πᾶν ἔργο ἀγαθό.

   Καί τώρα, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, αἰσθανόμενος τήν πτωχεία καί τήν ἀσθένειά μου ἀπέναντι στόν Λυτρωτή καί Ἐλευθερωτή μας Χριστό, παραδίδω τόν ἑαυτό μου ἀνεπιφύλακτα στόν ποταμό τοῦ ἀπείρου θείου ἐλέους Του, καί τόν παρακαλῶ νά μέ ἐνδυναμώνει εἰς τήν προκειμένην ἱερατικήν διακονία μου. Ὁ ζῆλος πού εἶχα ἀπό παιδί νά ἱερωθῶ, προσεύχομαι νά κρατήσει ἄσβεστη μέσα μου τή φλόγα τῆς πίστεως, καί τό τόσο σπουδαῖο καί μεγάλο ἔργο πού ἀναλαμβάνω ἀπό σήμερα ὡς Πρεσβύτερος, στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ μας, εἴθε διά τῶν εὐχῶν σας, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, νά καρποφορεῖ πάντοτε πρός δόξαν Χριστοῦ. Ἀμήν.

English EN Ελληνικά EL