Menu Close

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Τ Υ Π Ο Υ

Ἀρ. Πρωτ.: 68                         Ἐν Τριπόλει τῇ 17ῃ Φεβρουαρίου 2021

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

 Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, συνελθοῦσα κατά τήν 16ην Φεβρουαρίου 2021 ὑπό τήν σεπτήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ.κ. βαρθολομαιου, ἐξέλεξεν τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ραφαήλ Παβούρην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀπεσπασμένος εἰς τήν ἐνορίαν τοῦ Ἐδιμβούργου τῆς Μεγάλης Βρετανίας, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἡμῶν κ. αλεξανδρου, ὡς Βοηθόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἰλίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. αλεξανδρος ὡς καί ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας θεωροῦν ἰδιαιτέραν τιμήν πρός αὐτούς τήν ἐκλογήν ταύτην καί εὐχαριστοῦν  τόν   Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην    κ.κ. βαρθολομαιον, συγχαίρουν δέ τόν ἐκλεγέντα Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἰλίου κ. ραφαηλ καί εὔχονται πρός αὐτόν ἄξιος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

English EN Ελληνικά EL