Menu Close

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λαμπρῶς ἑορτάστηκε σήμερα Πέμπτη 30 Ἰανουαρίου 2020,ἡ ἑορτὴ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ὑμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου ,Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὴν Τρίπολη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προεξεῖχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἐνοριακὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως ὅπου κατὰ παλαιὸν ἔθος ἐορτάζετο ἐπισήμως ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Λάζαρου Γούνη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία τοῦ συνέστησε εἰς τὸν νέον Διάκονον νὰ ἐκτελεῖ τὰ διακονικά του καθήκοντα μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀφοσίωση στὴ διακονία τοῦ λαοῦ.

ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΟΥΝΗ

Σεβασμιώτατε, ἅγιε πάτερ καί Δέσποτα,

σεβαστοί πατέρες καί

ἀγαπητοί ἀδελφοί.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους ψυχῆς γιά τήν μεγάλη τιμή, πού μου κάνετε σήμερα, τελώντας τό μεγάλο Μυστήριο τῆς Χειροτονίας μου εἰς Διάκονον.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη σέ αὐτή τήν τόσο πολύ σημαντική στιγμή τῆς ζωῆς μου νά μοιραστῶ μαζί σας τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐνήργησε στή ζωή μου.

Ἀναρωτιέμαι ὅμως, πῶς εἶναι δυνατόν νά προσεγγίσω τό ἅγιο Θυσιαστήριο, «τό μεθόριον οὐρανοῦ καί γῆς». Εὑρισκόμενος πρό τῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ζῶντας τήν προσωπική μου πεντηκοστή, φέρω στό νοῦ μου τά λόγια τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς, «τό γάρ διακονεῖν σοι, μέγα καί φοβερόν καί αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν». Πῶς εἶναι δυνατόν νά εἰσέλθω ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων; Τό μόνο πού μπορῶ νά κάνω, εἶναι νά παρακαλέσω τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καί νά ἐλπίζω στή Θεία Χάρη, «τήν πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα».

Ἄλλωστε ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἦταν πάντοτε ἐμφανής στή ζωή μου, ὥστε νά μέ κάνει νά ἀναφωνῶ: «Τί ἀναποδώσω τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;». Πῶς νά ἐκφράσω τά συναισθήματά μου γιά τό ὅτι θά λάβω τό ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης ἐδῶ σε αὐτό τόν Ναό τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Τριπόλεως. Αὐτά συνέβαλαν στό νά καλλιεργηθεῖ μέσα μου ὁ θεῖος πόθος τῆς Ἱερωσύνης.

Τήν ἱερή καί ἀνεπανάληπτη αὐτή στιγμή γιά μένα, ἐπιθυμῶ νά ἀναφερθῶ καί νά εὐχαριστήσω ὅλους ἐκείνους πού μέ ποικίλους τρόπους καλλιέργησαν ἐντός μου αὐτό τόν ἱερό πόθο.

Ἀνατράφηκα σέ ἕνα σπίτι, ὅπου ἡ ἀγάπη γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένειά μου δόθηκαν ἁπλόχερα καί πού, μαζί μέ ἀρχές καί ἠθικές ἀξίες, ἀποτελοῦν τήν κληρονομιά, πού μοῦ ἔδωσαν οἱ γονεῖς μου.

Μακαρίζω τή μνήμη τοῦ ἀείμνηστου πατρός μου Γεωργίου, πού σέ ὁλόκληρη τήν ζωή του ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀλεποχωρίου.

Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλω στή σεβαστή μου μητέρα Ἀθηνά, στά ἀδέλφια μου καί στούς κατά σάρκα συγγενεῖς μου. Εὐχαριστῶ πολύ τούς γονεῖς τῆς συζύγου μου, καθώς καί τόν ἀδελφό της γιά τήν γεμάτη ἀγάπη καί κατανόηση στάση, πού ἐπέδειξαν στήν ἀπόφασή μου νά ἱερωθῶ, ἔναντι τῆς ὁποίας δέν ἔφεραν καμμία ἀντίρρηση.

Ἐπίσης, θέλω νά εὐχαριστήσω θερμά τήν ἀγαπητή μου σύζυγο Δήμητρα, πού ἀναλαμβάνει μαζί μου τή νέα ἱερή ἀποστολή ὡς συνοδοιπόρος, βοηθός καί συμπαραστάτης, καθώς καί τό ἀγαπητό μου τέκνο Γεώργιο.

Στήν πνευματική μου πορεία κάποιοι Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας μας στάθηκαν πολύτιμοι ὁδηγοί καί καί συμπαραστάτες, πρός τούς ὁποιούς ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου. Εὐχαριστῶ τόν πατέρα Κυριάκο Δρακόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί πολλά χρόνια μέ ἀγάπη πολλή καί ὑπομονή μέ καθοδηγεῖ καί μέ στηρίζει πνευματικά.

Ἀπέμειναν δύο πρόσωπα, πού δέν ξέρω μέ τί λόγους νά τούς εὐχαριστήσω. Τό πρῶτο εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας καί βοηθός τῆς Μητροπόλεώς μας κύριος Θεόκλητος γιά τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη, πού ἔδειξε στό πρόσωπό μου.

Καί τό δεύτερο εἶναι ὁ Ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σουρλίγκας, πού μέ στήριξε καί συνέδραμε, ὥστε νά φτάσουμε ὡς ἐδῶ.

Ὁ ἅγιος Θεός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, γιά νά συνεχίζετε ἐπί μακρόν τήν ἐνεργητική γιά τήν Ἐκκλησία πορεία σας, γιά νά μᾶς στηρίζετε, νά μᾶς ἐμπνέετε, νά μᾶς καθοδηγεῖτε.

Τό τελευταῖο καί μεγαλύτερο εὐχαριστῶ ἀνήκει στό σεπτό πρόσωπό σας, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ποιμενάρχα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Μέ περιβάλλατε μέ ἀγάπη καί στοργή ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού σᾶς γνώρισα, μου δείξατε ἐμπιστοσύνη, μέ καθοδηγήσατε μέ πολύτιμες συμβουλές καί ὑποδείξεις. Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά καί σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι σᾶς αἰσθάνομαι σάν πατέρα μου, σᾶς ἀγαπῶ θερμά καί σᾶς σέβομαι βαθύτατα. Θά σᾶς εἶμαι πάντοτε ὑπήκοος καί θά προσπαθήσω νά φανῶ ἀντάξιος τῆς ἐμπιστοσύνης σας.

Ὅμως, ἔφτασε ἡ ὥρα ἡ φοβερά, Σεβασμιώτατε, νά λάβω ἀπό τά ἅγια χέρια σας τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, τόν βαθμό τοῦ Διακόνου τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ, μετά τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου καί μετά τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, νά φανῶ εὐάρεστος τῷ Κυρίῳ, νά διακονήσω εὐόρκως τό ἱερό Θυσιαστήριο καί τόν Λαό τοῦ Κυρίου καί, φεύγοντας ἀπό τόν παρόντα κόσμο, νά εἴμεθα πάντες μετά τῶν σεσωσμένων καί κληρονόμων τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας του. Ἀμήν.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ. Ζητῶ τήν εὐλογία σας καί τήν εὐχή σας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Ὁ Διάκονος Λάζαρος Γούνης, τοῦ Γεωργίου καί τῆς Ἀθηνᾶς, γεννήθηκε στήν Τρίπολη τήν 2α Ἀπριλίου 1977. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Γυμνασίου Τεγέας. Τήν 12η Ἰουλίου 2014 ἐνυμφεύθη τήν Δήμητρα Ἀγγουρᾶ, μεθ’ ἧς ἔχει ἀποκτήσει ἕνα τέκνο τόν Γεώργιο. Πρός τῆς Χειροτονίας του ἐργάσθηκε ὡς Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος (ἐπιχείρηση ἑστιάσεως στό Ἀλεποχώρι).

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Διάκονος τήν 30η Ἰανουαρίου 2020 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.

English EN Ελληνικά EL