Menu Close

Εἴκοσι πέντε ἔτηποιμαντορίας στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας συμπλήρωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25 ΕΤΟΥΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΣ

Εἴκοσι πέντε ἔτη ποιμαντορίας στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας συμπλήρωσε αὐτές τίς μέρες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στίς 25/1/1995 «διά καταστάσεως» Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί ἐνθρονίστηκε στήν Τρίπολη λίγες μέρες ἀργότερα (26/2/1995). Ὁ Σεβ. κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εἶχε ἐκλεγεῖ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἀπό τόν Μάιο τοῦ 1984 καί ἐποίμανε θεοφιλῶς τήν ὡς ἄνω Ἱερά Μητρόπολη ἐπί 11 ἔτη, μέχρι τῆς ἐκλογῆς του ὡς Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως τήν Κυριακή 26/1/2020, μέ ἀφορμή τό κατ’ ἔτος ἱερό Μηνομόσυνο τῶν προκατόχων του Ἀρχιερέων καί τῶν Ἐφημερίων, Κτητόρων, Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐλαβοῦς Λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς του.

Εὐχόμεθα τά ἔτη του νά εἶναι πάμπολλα, καρποφόρα καί εὐλογημένα πλουσίως παρά Κυρίου, πρός δόξαν Αὐτοῦ καί πρός οἰκοδομήν καί πρόοδον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας

Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος ἐγεννήθη στό Πάπαρι Ἀρκαδίας στίς 28 Ὀκτωβρίου 1936. Ἐτελείωσε τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου. Ἀκολούθως ἐσπούδασε Θεολογία στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἐργάσθηκε ὡς Θεολόγος στή Μ. Ἐκπαίδευσι στήν Τρίπολι. Τό 2018 ἔγινε κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος  στήν Θεολογία ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου μέ τήν ἐργασία του «Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως».

Μετά τή μοναχική κουρά του ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1968 καί Πρεσβύτερος τό 1969 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό Θεόκλητο Β΄ (Φιλιππαῖο) καί ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἀπό τό 1976 ἐχρημάτισε Γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

Κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του στήν Ἐκκλησία τῆς πατρίδος του ἐδαπανήθη μέ αὐταπάρνησι στό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου σέ κάθε ἄκρη τῆς Ἐπαρχίας τῆς Μητροπόλεως καί παραλλήλως ἐφρόντιζε γιά τήν βοήθεια καί τήν ἐνίσχυσι τῶν πασχόντων. Θαυμαστό παράδειγμα τῆς δραστηριότητος αὐτῆς ἦτο ἡ δημιουργία τοῦ Οἴκου Τυφλῶν Γυναικῶν Τριπόλεως «Ἡ Ἁγία Παρασκευή», ἵδρυμα τό ὁποῖο εἶναι ἀποκλειστικῶς ἔργο τῶν κόπων του καί τῆς συνδρομῆς τῶν πιστῶν ἀπό τήν Ἀρκαδία καί τήν Ἑλληνική Διασπορά.

Στίς 2 Μαΐου 1984 ἐξελέγη καί στίς 5 Μαΐου ἐχειροτονήθη στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό Σεραφείμ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἐπετέλεσε, παρά τά ποικίλλα προβλήματα τά ὁποῖα συνήντησε, πολυσχιδές ποιμαντικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο, ἀνεκαίνισε  Ἱ. Μονές καί Ἱ. Ναούς, ἐστελέχωσε πολλές κενές ἐνορίες μέ δραστηρίους ἐφημερίους καί περιῆλθε κηρύττων τά ὀρεινά καί ἀπομακρυσμένα χωρία τῆς Ἐπαρχίας του, τά ὁποῖα δέν εἶχε ἐπισκεφθῆ ποτέ Μητροπολίτης κατά τή διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνος.

Χηρευσάσης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στίς 25 Ἰανουαρίου 1995, διά ψήφων 58, ἐπί 72 ψηφισάντων ἐξέλεξε τόν κ. Ἀλέξανδρον Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἐτελέσθη πανδήμως καί ἐνθουσιωδῶς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στίς 26 Φεβρουαρίου 1995.

Κατασταθείς στή νέα του Μητρόπολι, συνέχισε τό ποιμαντορικό ἔργο του μέ ζῆλο, ἐνθουσιασμό καί προγραμματισμό. Ἀνεδιοργάνωσε τίς διοικητικές ὑπηρεσίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀνεζήτησε νέους ἐπιθυμοῦντες νά ἀκολουθήσουν τήν ἱερατική τους κλῆσι καί τούς ἐβοήθησε στίς σπουδές τους στίς Θεολογικές Σχολές. Ἐχειροτόνησε νέους Ἱερεῖς καί ἐκάλυψε τά ὑπάρχοντα κενά στίς ἐφημεριακές θέσεις τῆς Μητροπόλεως.

Ἐστήριξε καί ἐπύκνωσε τό θεῖο Κήρυγμα τόσο μέ τίς προσωπικές του ὁμιλίες ὅσο καί τήν ἐνίσχυσι ἱκανῶν Ἱεροκηρύκων. Ἀνεδιοργάνωσε τα Κατηχητικά Σχολεῖα. Σήμερα τό κήρυγμα ἔχει πυκνωθῆ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀκούγεται κάθε Κυριακή καί ἑορτή στούς περισσότερους ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας καί οἱ πιστοί διδάσκονται εὐκαίρως ἀκαίρως τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τους.

Ἀνεκαίνισε ριζικά τό Μητροπολιτικό Οἴκημα. Ἡ ἀνάπλασις καί ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Τριπόλεως ἦταν τό πρῶτο ἔργο τό ὁποῖο ἐπετέλεσε ὁ  Μητροπολίτης κ. Ἀλέξανδρος. Ἀπεφάσισε ἐπίσης τήν ἀνέγερσι νέου Ἐπισκοπείου σέ κατάλληλο γιά τό μέλλον χῶρο στήν περιοχή τοῦ Μερκοβουνίου, τό ὁποῖο ἤδη ἔχει ὁλοκληρωθῆ.

Ἀνέπλασε καί ἀνέστησε ἐκ τῶν ἐρειπίων τίς Ἱ. Μονές: Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς Ἄστρους, Τιμίου Προδρόμου Καστρίου, Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς Κυνουρίας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἑλώνης Κυνουρίας καί Ἁγίoυ Νικολάου Σίντζας. Διεσφάλισε καί ἀξιοποίησε τά κτήματα τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παλαιοπαναγιᾶς, Ἀρτοκωστᾶς, Προδρόμου καί Σίντζας.

Διά συντόνων προσπαθειῶν καί δανείου 300.000 εὐρώ ἀπό τήν Τράπεζα Πειραιῶς ἐστερέωσε τά κλονισμένα θεμέλια τοῦ Μητροπολι-τικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐσώθη ἀπό βεβαία καταστροφή.

Ἐπίσης ἀνεβάθμισε τό Δεκάζειον Γηροκομεῖον Τριπόλεως, ἀνεκαίνισε τό παλαιόν κτίριον καί οἰκοδόμησε καί νέο, χωρητικότητος ἑκατόν κλινῶν. Διεμόρφωσε τό παλαιόν κτίριον τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, τό ὁποῖο μετέτρεψε σέ Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως. Ἀνέπλασε τό κατεστραμμένο κτίριο τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί ἐδραστηριοποίησε τό Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Διεσφάλισε τό παλαιόν Μοναστήριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Κάρτσωβας Τριπόλεως καί ἐντός τοῦ δυτικοῦ χώρου αὐτοῦ ἀνήγειρε τόν Παιδικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεως. Μέ τήν φροντίδα του ἀνηγέρθη τό ὑποδειγματικό ἀπό κάθε ἄποψη Γηροκομεῖο Λεωνιδίου, τριάντα κλινῶν.

Βιβλία: Παραλλήλως πρός τό ποιμαντικό, φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό ἔργο ἀσχολεῖται ἀπό πολύ παλαιά μέ τήν ἱστορική ἔρευνα καί συγγραφή μελετῶν:

– Εἰς τιμήν καί μνήμην Γερμανοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας, Τρίπολις 1966

– Τά  Ἐνθρονιστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Θεοκλήτου, Τρίπολις 1968

– Τό τέλος μιᾶς ζωῆς μεγάλης, 1967

– Τό Συμβόλαιον τῆς Ἐλευθερίας. Ἡ Ἑθνοσυνέλευσις τῆς Μονῆς τῶν Καλτεζῶν τό 1821, Τρίπολις 1968

– Ὁ Ἱερός μας Κλῆρος. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Μαντινείας καί Κυνουρίας, Τρίπολις 1972

– Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἑλώνης Κυνουρίας, Τρίπολις 1975

– Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τ. Α΄-καί τ. Β΄,  Ἔκδοσις Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν. Ἐπιστημονική Βιβλιοθήκη, Ἀθῆναι 2000

– Μνήμη Μητροπολίτου Καρπάθου-Κάσου Νείλου Σμυρνιωτοπού- λου, Τρίπολις 2001

– Ἡ Ἐκκλησία πρωτοπόρος στόν Ἀγῶνα τοῦ 1821, Τρίπολις 2007

– Πῶς ἐχάθησαν τα 4/5 τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Ἀλιεύς», Τρίπολις 2011

– Σύναξις τῶν Ἀγωνιστῶν στό χωριό Πάπαρι τήν 6ην Ἀπριλίου 1821, Τρίπολις 2013

– Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς  Ἕλωνας  Κυνουρίας, Τρίπολις 2013 (ἔκδοσι β΄ ἐπηυξημένη καί περιλαμβάνουσα καί τό Χρονικόν τῆς κλοπῆς καί ἐπιστροφῆς τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας)

– Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, Τρίπολις 2012

– Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως 2017, Μεταπτυχιακή Διατριβή στό Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου.

– Ἀπό τό Ὀρεσθάσιον στό Πάπαρι, 2019

Περιοδικά: Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐκδότης καί διευθυντής τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας «ΑΛΙΕΥΣ», τό ὁποῖο ἄρχισε νά ἐκδίδεται τό 1968 καί μετά τήν κατάστασί του στήν Ἱ. Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας συνεχίζει νά ἐκδίδει.

Κατά τήν περίοδο τῆς ποιμαντορίας του στήν Ἱ.Μ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἐξέδιδε τό τριμηνιαῖο περιοδικόν «Ἐκκλησιαστική Ναῦς». Ἐπίσης μέ τήν φροντίδα του ἐκδίδεται κατ’ ἔτος καλαίσθητο Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τό ὁποῖο ἀφιεροῦται ἑκάστοτε καί σε διαφορετικό γεγονός, ἅγιον, ἱστορικό πρόσωπο ἤ ἐκκλησιαστκό μνημεῖο. Ἀνάλογον ἐξέδιδε καί κατά τήν ποιμαντορίαν του στήν Ἱερά Μητρόπολι Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Ἔχει λάβει μέρος σέ πολλά συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό.

Κατά τήν 145ην Συνοδική Περίοδο 2001-2002, ὡς Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνώδευσε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, μακαριστόν κυρόν Χριστόδουλον, κατά τήν εἰρηνικήν ἐπίσκεψί του στήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας στό Βελιγράδι, καί στό παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων. Κατά τήν 152αν Συνοδικήν Περίοδον 2008-2009 συμμετεῖχε ὑπό τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον στήν Ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Κωνσταντινούπολι. Συνώδευσε ἐπίσης τόν κ. Ἱερώνυμον, ὡς Σύνδεσμος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος, κατά τήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου Β΄ στήν Μόσχαν τόν Δεκέμβριο τοῦ 2008 καί ἐξεπροσώπησε τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἐκλογή καί ἐνθρόνησι τοῦ νέου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου τήν 1η Μαρτίου 2009 στή Μόσχα. Στήν Ρωσία μετέβη ἐπίσης τόν Ἰούλιο τοῦ 2013 συνοδεύων μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν τόν Σταυρόν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ἀποστολική πόλι τῶν Πατρῶν, ὅπου φυλάσσεται, στήν Ὀρθόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τοῦ εὐσεβοῦς ρωσικοῦ λαοῦ.

Ἔχει τιμηθῆ μέ τό Μετάλλιον καί τό Σταυρόν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀπό τόν Πατριάρχην Βενέδικτον.

Μέ τόν Ταξιάρχην μετ᾽ Ἀστέρος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀπό τον Πατριάρχην Διόδωρον.

Μέ τόν Σταυρόν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀπό τόν Πατριάρχην Παρθένιον καί μέ τόν Ταξιάρχην τοῦ Λέοντος μετ᾽ ἀστέρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀπό τόν Πατριάρχην Θεόδωρον.

Ἀπό τόν Πατριάρχην Μόσχας Ἀλέξιον ἐτιμήθη μέ τό μετάλλιον τῆς χιλιετίας τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώσων.

+ π.Ι.Σ.

English EN Ελληνικά EL