Menu Close

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν Κυριακήν 22-12-2019 δέν θά πραγματοποιηθῆ τό κατά Κυριακήν ἑσπερινόν κήρυγμα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως,  καθ’ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων θά πραγματοποιήση  κατά τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 22-12-2019 ὥρα 7 Χριστουγεννιάτικην ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν εἰς τό Μαλλιαροπούλειον  θέατρονΤριπόλεως, μέ τίτλον: «Η ΤΡΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»,  μέ ἀπόδοσιν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων καί καλάντων,  στήν ὁποίαν σᾶς προσκαλοῦμεν νά συμμετάσχετε διά νά συνεορτάσωμεν τό χαρμόσυνον γεγονός τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

English EN Ελληνικά EL