Menu Close

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

        Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν 25ηνΔεκεμβρίου 2018, ἡμέρα πού ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τό ὑπερφυές γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά τελεσθῆ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως παρά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ἡ  πρώτη πρωϊνή θεία Λειτουργία καί  μετά τό πέρας αὐτῆς περί ὥραν 9ην πρωϊνήν θά τελεσθῆ καί δεύτερη θεία Λειτουργία, μέ σκοπόν νά δοθῆ ἡ εὐκαιρία καί σ’ αὐτούς πού δέν μπόρεσαν νά προσέλθουν στήν πρώτη πρωϊνή θεία Λειτουργία νά συμμετέχουν στήν δεύτερη θεία Λειτουργία γιά νά δοξάσουν καί αὐτοί τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητος καί νά λάβουν τήν εὐλογία Του.
English EN Ελληνικά EL