Menu Close

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Σᾶς προσκαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν τελετή ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ 2ου Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας πού θά τελεσθῆ τήν 18ην Σεπτεμβρίου 2018 ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 11 πρό μεσηβρίας στό πρώην Ἵδρυμα Τυφλῶν Γυναικῶν, πού κεῖται ἐπί τῆς ὁδοῦ Τέρμα Γορτυνίας τῆς πόλεώς μας.
Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώση μεγάλη χαρά καί δύναμη.
Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός
OMHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
English EN Ελληνικά EL