Menu Close

Φιλανθρωπική Διακονία

Γενική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης

Ἀντιμετωπίζει περιστασιακά διαφόρους ἀναξιοπαθοῦντες, πρός τούς ὁποίους προσφέρει οἰκονομική ἐνίσχυση ὅλο τό ἔτος. Ταμίας ὁ Ἀρχιμ. Θεοκλητός Ντούλιας.

Δεκάζειον Ἐκκλ. Γηροκομεῖον

Στεγάζει, διατρέφει καί περιθάλπει πρῶτον ἀπόρους γέροντες καί γερόντισσες τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας δωρεάν ἤ καί ἄλλους πού καταβάλλουν τά ἀνάλογα τροφεῖα. Οἱ τρόφιμοι πού περιθάλπονται σήμερον στό γηροκομεῖο αὐτό ἀνέρχονται στόν ἀριθμό τῶν 65. Ἤδη ἔχει προχωρήσει πολύ ἡ ἀνέγερση νέας πτέρυγας πού θά ἔχει τή δυνατότητα νά περιθάλπει ἑκατό ἀκόμη τροφίμους.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο ὡς Πρόεδρο, τόν Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας,, τόν Δήμαρχο Τριπόλεως, τόν Πρόεδρο Πρωτοδικῶν Τριπόλεως καί ἕνα διευθυντή Γυμνασίου ἤ Λυκείου Τριπόλεως ὡς μέλη. Διευθύνουσα ἐθελόντρια ἡ κυρία Δώρα Μπρακουμάτσου, Τηλέφ. τοῦ Γηροκομείου 2710-239976

Κοντορρούπειον Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον Λεωνιδίου

Τό γηροκομεῖο τοῦτο ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Θεοκλητό στήν πόλη τοῦ Λεωνιδίου καί περιθάλπει γέροντες ἀπό τήν Ἐπαρχία Κυνουρίας. Οἱ τρόφιμοι τοῦ σήμερα εἶναι 5. Τό Δοικητικό Συμβούλιο τοῦ ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον ὡς Πρόεδρο καί μέλη τόν Δήμαρχο Λεωνιδίου, τόν Ἱερέα τῶν Πουλήθρων καί δύο μέλη τῆς οἰκογενείας Κοντορρούπη.

Τηλεφ. 27570-22093

Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων Τριπόλεως

Μέ προσφορά οἰκονομική της ἀειμνήστου Εὐγενίας Τριανταφυλλάκου καί ἄλλων φυσικῶν καί Κρατικῶν φορέων ἀνεγείρεται, ὑπό τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μᾶς κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, τό Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων καί Κατακοίτων Ἡλικιωμένων Τριπόλεως «ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ Ο ΓΕΡΩΝ». Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπό 4.000τ.μ καί θά περιθάλπει 100 ἄτομα. Τά ἐγκαίνια του ἐγένοντο ἀπό τόν Οἰκουμ. Πατριάρχη κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ στις 22-9-2009.

Ἵδρυμα Τυφλῶν Γυναικών

«Ἡ Ἁγία Παρασκευή» Τριπόλεως

Λειτουργεῖ κατά τρόπο παραδειγματικό βοηθούμενο ὑπό φιλανθρώπων Ἀρκάδων καί περιθάλπει τυφλές γυναῖκες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές Συμβούλιο ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σέβ. κ. Ἀλεξάνδρου.  Τήλ. 222.305, 223.250.

Οἰκονομ. Βραβεῖα Φοιτητῶν

Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει καθιερώσει τέσσερα οἰκονομικά βραβεῖα, σέ Φοιτητές πρωτεύσαντες, κάθε χρόνο πού δίδονται κατά τήν ὑπόδειξιν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ἐκκλησιαστικός Παιδικός Σταθμός

Ἡ Μητρόπολή μας γιά νά βοηθήσει τίς νέες οἰκογένειες στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τούς ἒθεσε σέ λειτουργία Παιδικόν Σταθμόν εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἐξωκκλησίου Κάρτσοβας Τριπόλεως, πού φιλοξενεῖ 80 νήπια.

Ἵδρυμα χρονίως Πασχόντων καί Ἡλικιωμένων Λεωνιδίου,

«Ὁ Ἅγιος Λεωνίδας» ὁλοκληρώθηκε καί λετουργεῖ στήν πόλιν τοῦ Λεωνιδίου, σέ οἰκόπεδο πού προσέφερεν  ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς σύγχρονον κτίριον  χωρητικότητας 35 κλινῶν πού περιθάλπει καί φιλοξενεῖ χρονίως πάσχοντα καί ἡλικιωμένα ἄτομα τῆς περιοχῆς τῆς Κυνουρίας.

Διά τούς ἐμπεριστάτους συνανθρώπους μας λειτουργεῖ Τράπεζα ἐνδυμάτων

Στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως με φροντί
δα τῆς ὁμάδος γυναικών «ΣΥΝΑΞΙ».

Ἡ φιλόπτωχος Ἀδελφότης Λεωνιδίου τῆς Μητροπόλεως διά τούς ἀπόρους ἀδελφούς μας λειτουργεῖ Τράπεζα ἀγάπης ὅπου σιτίζονται ἄτομα ἀνάγκης.

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καθιερώθη οἰκονομικό βραβεῖο ἐτησίως σέ ἔναν μαθητή του Δημοτικοῦ, σέ ἔναν μαθητή τοῦ Γυμνασίου καί σέ δύο μαθητές τοῦ Λυκείου τοῦ Λεωνιδίου πού νά εἶναι ἀριστοῦχοι, ἐπωνομαζόμενον «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΣ ΔΩΡΕΑ». Δίδεται κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου.

Στίς Ἐνορίες τῆς Τριπόλεως, τοῦ Ἂστρους καί τοῦ Λεωνιδίου καί τῶν χωρίων τῆς Μητροπόλεως διά τήν βοήθεια τῶν αναξιοπαθούντων ἀδελφών μας ἐφαρμόζεται τό πρόγραμμα «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ»

Μπακοπούλειο Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν.
Ἡ ἀείμνηστη Εἰρήνη Μπακοπούλου κατέλειπε ἀκίνητο της ἐντός τῆς Τριπόλεως καί διά τῶν ἐνοικίων αὐτοῦ χορηγοῦνται Ὑποτροφίες σέ Τριπολίτες Φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου. Πρόεδρος αὐτοῦ εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί
Κυνουρίας.

Ἵδρυμα Ὄλγας καί Βασ. Χλέπα.
Οἱ μακαριστοί Τριπολιτσιῶτες Ὄλγα καί Βασίλειος Χλέπας διά τῆς περιουσίας αὐτῶν πού ἀποτελεῖτο ἀπό τό οἴκημα τοῦ ξενοδοχείου «Μαίναλον» τῆς πόλεως μας συνέστησαν Ἵδρυμα διά τήν βοήθειαν τῶν πτωχῶν τῆς Τριπόλεως καί ἀνέθεσαν τήν προεδρίαν τοῦ Ἱδρύματος στόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας.

English EN Ελληνικά EL